Autokoetswerk- en Rijtuigenfabriek voorheen J.C.Dolk

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja