Societeit Casino te 's Hertogenbosch

Prijs:45.00EUR
Plaats:

's Hertogenbosch

Jaar: 1868
Soort: Geldleening
Coupure: 200 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee