Veenschap Molenwijk en Aanhorigheden te Smilde

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Smilde

Jaar: 1873
Soort: Obligatie
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee