Hollandsch Geldersche Hypotheekbank

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Gorinchem

Jaar: 1900
Soort: Opr. Aandeel
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen