De Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank

Prijs:5.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar:
Soort: Aandeel........A
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen