De Amsterdamsche Volksbank

Prijs:7.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar:

1892

Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen