Nederlandsche Effecten Compagnie

Prijs:5.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar:
Soort: Pref. Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen