Algemeene Consignatie Bank

Prijs:7.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1901
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen