Noordwester Hypotheekbank N.V.

Prijs:5.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar:
Soort: Pandbrief
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen