Internationale Spoorwegbank

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar:

1930

Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen