Bank of Tokyo (Holland) N.V.

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar:

1983

Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen