Bankierskantoor Mendes Gans N.V.

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar:

1963

Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: specimen