Havenveem

Prijs:10.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja