Lettergieterij H.B. IJdo

Prijs:14.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1920
Soort: Opr. Bewijs
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja