Maatschappij tot Exploitatie van Hotels, Lunchrooms en Restaurants "Zeekantbedrijf"

Prijs:36.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1926
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja