Maatschappij tot Exploitatie van het "Restaurant Royal"

Prijs:14.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja