Scheeps-Exploitatie-Maatschappij "Navis"

Prijs:12.00EUR
Plaats: Sliedrecht
Jaar: 1917
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja