Haagsche Automobiel-Taxameter-Onderneming

Prijs:18.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar:
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden:  specimen