Groentenveilingsvereeniging "Katwijk en Omstreken"

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Katwijk a/d Rijn

Jaar: 1949
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen