Haagsche Automobiel-Maatschappij

Prijs:25.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1914
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee