Haagsche Automobiel & Motor Import Maatschappij

Prijs:32.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: 2e Serie