Sportexploitatie-Maatschappij Amsterdam "S.E.M.A."

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1958
Soort: Aandeel........B
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja