De Haagsche Broodfabriek

Prijs:26.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1905
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja