Maatschappij tot Exploitatie van de Theehandel, vroeger Fa. E. Brandsma

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1898
Soort: Winstbewijs
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja