Vereeniging "Openbaar Badhuis"

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Rijswijk

Jaar: 1927
Soort: Winstbewijs
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: F
Coupons: nee