Stichting Menno-Fonds onder Toezicht der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit

Prijs:15.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1920
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee