Goudsche Waterleiding-Maatschappij

Prijs:28.00EUR
Plaats:

Gouda

Jaar: 1886
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja