Upnor Scheepssloperij

Prijs:16.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1924
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja