Nederlandsche Reederij en Handelmaatschappij

Prijs:32.00EUR
Plaats: Scheveningen
Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja