Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid

Prijs:3.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1925
Soort: Aandeel A
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja