De Vereniging R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek

Prijs:36.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1939
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F
Coupons:

nee