Scheepwerf en Machinefabriek "Welgelegen"

Prijs:24.00EUR
Plaats: Harlingen
Jaar: 1942
Soort: Aandeel
Coupure: 10.000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja