Nederlandsche Oliepalmen Cultuur Onderneming

Prijs:24.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1916
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja