Maatschappij tot Exploitatie van het land "PETOENG OMBOH"

Prijs:48.00EUR
Plaats:

Passaroean

Jaar: 1883
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee