Leesvereeniging Concordia Res Parvae Grescunt te Delft

Prijs:18.00EUR
Plaats: Delft
Jaar: 1887
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF/F
Coupons: ja