Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden

Prijs:6.00EUR
Plaats: Middelburg
Jaar: 1905
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja