Noordelijke Industrie voor Vezelverwerking

Prijs:8.00EUR
Plaats: Groningen
Jaar: 1948
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja