Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid

Prijs:3.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja