Algemeene Visscherij Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: IJmuiden
Jaar: 1913
Soort: 5x Pref.Aand.
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee