Nederlandsche IJzergieterij "Vulcanus"

mijn verzamelgebied
Plaats: Vaassen
Jaar: 1957
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja