Exploitatie-Mij "Zamora"

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1986
Soort: Aandeel
Coupure: 5 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee