Vereeniging Veluwse Golfclub

mijn verzameling
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1962
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee