Maatschappij voor Landontginning

mijn verzameling
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1875
Soort:

Premieleening

Coupure: 5 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee