Maatschappij voor Landontginning

mijn verzameling
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1874
Soort:

Schuldbrief

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F
Coupons:

ja