Industrie- en Handelmaatschappij "Florida"

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1953
Soort:

Spaar- Obl.

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee