Gemeente Apeldoorn 1912

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1912
Soort:

Geldleening

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee

Bijzonderheden; oplage 90 stuks. Geldleening ter voorziening in de kosten voor het bestraten van wegen, schoolbouw, aankoop vast goed en uitbreiding gasbuizennet. (Dit staat achterop de geldleening)