Gemeente Apeldoorn 1913

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1913
Soort:

Geldleening

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee

Bijzonderheden; oplage 177 stuks. Geldleening ter voorziening in de kosten voor hoofdzakelijk het stichten van een gebouw voor het gymnasium, het bestraten van wegen, schoolbouw voor lager onderwijs, aankoop vast goed, uitbreiding gasbuizennet en het vertrekken van een renteloze voorschot t.b.v. het ziekenhuis. (Dit staat achterop de geldleening)

De evnt te kopen geldleening voor 30 euro is van matige kwaliteit.