Gemeente Apeldoorn 1927

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1927
Soort:

Obligatie

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja