Gemeente Apeldoorn 1947

mijn verzamlegebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1947
Soort:

Recepis

Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

ja