Gemeente Apeldoorn 1937

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1937
Soort:

Obligatie

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee